ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ramiro mendes 237525 unsplash

Απέκτησε την βασικότερη δεξιότητα όλων, γνώσεις Πληροφορικής ( OFFICE 2016 ) αποδεικνύοντας την επάρκεια σου με αντίστοιχο πτυχίο Πληροφορικής (ισχύς Δια Βίου). Επέλεξε ένα εκ των δύο επιπέδων παρακάτω! Διαφοροποιήσου απο το σύνολο αποκτώντας πιστοποιητικό επιπέδου Proficiency! (για το οποίο βασική προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση επιπέδου πληροφορικής Standard)

1. Πληροφορική Standard

2. Πληροφορική  Proficiency