ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

exeidikeumena

Απέκτησε τις απαραίτητες γνώσεις σε ένα από τα παρακάτω εξειδικευμένα προγράμματα και γίνε ανταγωνιστικότερος στην αγορά εργασίας. Ισχυροποίησε την ήδη υπάρχουσα θέση σου ή  διεκδίκησε μια νέα, αποκτώντας επίσημο πιστοποιητικό αναγνωρισμένο απο το Ελληνικό Δημόσιο και ΑΣΕΠ, και τον ιδιωτικό τομέα. 

1. Χρηματοοικονομική Λογιστική

2. Γραφιστική (Photoshop, Corel, Illustrator) (Photoshop, Corel, Illustrator) 

3, Autocad 2D & 3D

4. GIS