Αγγλικά OCN / Eξ αποστάσεως - easy-education.gr

Προγράμματα

1Διαθέσιμες εξετάσεις Αγγλικών προς επιλογή:
27 Μαΐου 2023 (για τα επίπεδα Β2 & C2)
24 Ιουνίου 2023 (για τα επίπεδα Β2 & C2)
23 Σεπτεμβρίου 2023 (για τα επίπεδα Β2 & C2)
21 Οκτωβρίου 2023 (για τα επίπεδα Β2 & C2)
18 Νοεμβρίου 2023 (για τα επίπεδα Β2 & C2)
16 Δεκεμβρίου 2023 (για τα επίπεδα Β2 & C2)
2Πληροφορίες
Τα ΚΔΒΜ Easy Education υλοποιούν εξ αποστάσεως πρόγραμμα Αγγλικών που οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού OCN.
Το πιστοποιητικό [Open College Network West Midlands] είναι αναγνωρισμένο πιστοποιητικό τόσο στο δημόσιο (Ελληνικό δημόσιο & ΑΣΕΠ), όσο και στον ιδιωτικό τομέα μέχρι και το επίπεδο C2 και έχει Δια Βίου Ισχύ.

Το εξ αποστάσεως πρόγραμμα Αγγλικών προσφέρεται με 2 διαφορετικούς τρόπους συμμετοχής:

1. Δωρεάν εξ αποστάσεως ατομική προετοιμασία με πρόσβαση σε πλατφόρμα τηλεκατάρτισης, η οποία περιλαμβάνει 12 κατηγορίες θεμάτων, τα οποία καλύπτουν όλα τα part της τελικής εξέτασης (reading, speaking, writing, listening) και πρόσβαση σε δεύτερη, ιδιόκτητη πλατφόρμα moodle της Easy Education, όπου θα υπάρχει διαθέσιμο επιπρόσθετο υλικό προετοιμασίας. Επιπλέον, 10 μέρες πριν την εξέταση θα γίνει προσομοίωση θεμάτων εξέτασης για σίγουρη επιτυχία! (Κόστος 190€).
Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του εκπαιδευόμενου. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή.
Η μελέτη και η εξάσκηση των συμμετεχόντων ποικίλει ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο και βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη, αυτόνομη και ανεξάρτητη επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού.

2. Εξ αποστάσεως ζωντανά μαθήματα Το πρόγραμμα στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνει την πρόσβαση σε δύο πλατφόρμες. Η πρώτη είναι η πλατφόρμα που προσφέρεται και στην πρώτη επιλογή συμμετοχής και η δεύτερη είναι η ιδιόκτητη πλατφόρμα moodle της Easy Education, όπου θα γίνονται τα μαθήματα.
Διάρκεια μαθημάτων: 2 μήνες (Κόστος 290€). Τα μαθήματα θα γίνονται 2 φορές την εβδομάδα από 2 ώρες και σε περίπτωση που δεν μπορείτε να παρευρεθείτε σε κάποιο μάθημα υπάρχει η δυνατότητα να το παρακολουθήσετε ασύγχρονα σε μεταγενέστερο χρόνο. Επιπλέον η εκπαιδευτική υποστήριξη θα είναι συνεχής, ώστε να επιλύεται άμεσα κάθε απορία, μέχρι και την ημερομηνία της εξέτασης.
Το ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις αυξάνεται ακόμη περισσότερο με την συγκεκριμένη επιλογή.

Το ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις είναι μεγαλύτερο από 96% , ακόμα και στο επίπεδο του Proficiency. Και υπάρχει και δωρεάν επανεξέταση!
3Παροχές OCN Lower (B2) ή OCN Proficiency (C2):
1. Δωρεάν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό για το OCN Lower ή OCN Proficiency.
2. Προετοιμασία για τις εξετάσεις για το OCN Lower ή OCN Proficiency.
3. Προτεινόμενα θέματα για την ημέρα της εξέτασης.
4. Ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.
5. Δωρεάν επανεξέταση στην επόμενη εξεταστική.
6. Ζωντανά μαθήματα με καθηγητή & συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη (με επιπλέον κόστος)
4Επίπεδα Πιστοποιητικού
Β1 : Prelower
Β2 : Lower
C1 : Advanced
C2 : Proficiency
5Δομή Πιστοποιητικού
Η εξέταση περιλαμβάνει: 📌Speaking, 📌Reading, 📌Writting & 📌Listening

Για την επιτυχία στην εξέταση χρειάζεται ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με το 50% και η βαθμολογία συμψηφίζεται από όλα τα section.

Το ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις είναι μεγαλύτερο από 96% , ακόμα και στο επίπεδο του Proficiency. Και υπάρχει και δωρεάν επανεξέταση!
6Κόστος Πιστοποιητικού
Το κόστος του πιστοποιητικού Αγγλικών ανέρχεται στα 190€ με την ΔΩΡΕΑΝ προετοιμασία. Ή στα 290€. με τα μαθήματα.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για λίγο ακόμη. Επιπλέον, μπορείς με μόλις +90€ να αποκτήσεις ΠΛΗΡΕΣ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με το σύνολο των ενοτήτων (Full Standard - 6 ενότητες).
Οι εξετάσεις πληροφορικής θα υλοποιηθούν δια ζώσης σε χρόνο που θα σας ανακοινωθεί από το κέντρο & μεταγενέστερο της εξέτασης Αγγλικών.
7Αναγνώριση Πιστοποιητικού
Το OCN απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να αποκτήσουν, Πτυχίο Αγγλικών Lower ή Proficiency εύκολα, γρήγορα, σίγουρα και από το σπίτι τους!

Το πιστοποιητικό [Open College Network West Midlands] είναι αποδεκτό από ΑΣΕΠ, για διορισμούς και προσλήψεις εκπαιδευτικών, κατάλληλο για μεταπτυχιακά, προκηρύξεις για προσλήψεις στο Δημόσιο, Μετατάξεις ήδη διορισμένων υπαλλήλων, Αξιολόγηση Διοικητικών Υπαλλήλων, Προσλήψεις σε ΔΕΚΟ όπως ΔΕΗ, ΔΕΔΗΗΕ, Λιμάνια, Εφορίες, Τελωνεία, Προσλήψεις σε σώματα ασφαλείας όπως Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό, ΚΕΠ, έχει δια βίου ισχύ χωρίς να χρειάζεται ανανέωση.

Το πιστοποιητικό είναι κατάλληλο για:
Αξιολογήσεις, Προκηρύξεις, Μετατάξεις, ΑΣΕΠ, Σώματα Ασφαλείας, Μεταπτυχιακά, Erasmus, Θέσεις Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα.
8Επικοινωνία
Βέροια: Εληάς 1 Όροφος 1ος, Καπετάν Άγρα 6 ισόγειο, Κεντρικής 5, Όροφος 1ος
Τηλ: 2311110186
www.easy-education.gr
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 π.μ – 18:00 μ.μ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει…