Επιμόρφωση Εργοδοτών/Εργαζομένων σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας – easy-education.gr

Προγράμματα

1Πληροφορίες
Το Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας αφορά όλους τους εργοδότες/όλες τις επιχειρήσεις. Κάθε εργοδότης που απασχολεί έστω και έναν εργαζόμενο οφείλει να διαθέτει υπεύθυνο τεχνικό ασφαλείας, ο οποίος θα βεβαιώνει την ομαλή και ορθή λειτουργία της επιχείρησης ως προς την ασφάλεια των εργαζομένων της.

Ο τεχνικός ασφάλειας σε μια επιχείρηση ασχολείται με:
α) Την επίβλεψη των θέσεων εργασίας σε τακτά διαστήματα. Η επίβλεψη αφορά θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
β) Την αναφορά και γνωστοποίηση στον εργοδότη οποιασδήποτε παράλειψης των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας
γ) Την πρόταση διορθωτικών κινήσεων και μέσων επίτευξης τους
δ) Τον διαρκή έλεγχο τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας από τους εργαζόμενους
2Δικαίωμα Συμμετοχής
Στο πρόγραμμα επιμόρφωσης μπορούν να λάβουν μέρος ως τεχνικοί ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους:
α) Εργοδότες, εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην κατηγορία Β' σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α'84).
β) Εργαζόμενοι, που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα, οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β' ή Γ' εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.
γ) Εργοδότες, σε επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ' κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.
Οι ανωτέρω θα πρέπει να διαθέτουν και να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.
3Κόστος Προγράμματος
Το κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία, στην οποία ανήκει η κάθε επιχείρηση.

Συγεκριμένα:
Για προγράμματα Γ' Κατηγορίας (10 ωρών) το κόστος ανέρχεται στα 70€.
Για προγράμματα Β' Κατηγορίας (35 ωρών) το κόστος ανέρχεται στα 130€.
4Επικοινωνία
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 π.μ – 20:00 μ.μ στο 23111 10186 .
gdpr-image
Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες, όπως cookies, και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP και αναγνωριστικά cookies, για να προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντά σας, για να μετρήσουμε την απόδοση των διαφημίσεων και του περιεχομένου και για να αποκτήσουμε εις βάθος γνώση του κοινού που είδε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο. Επιλέξτε αποδοχή για να συμφωνήσετε με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς.
Διαβάστε περισσότερα