Προγράμματα

1Πληροφορίες
Το κέντρο δια βίου μάθησης Easy Education, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο παιδείας, έρευνας & Θρησκευμάτων και πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), με κωδικό αδείας 192044348, διοργανώνει εξ’ αποστάσεως προγράμματα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για το προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίμων και των ελεγκτικών αρχών επιπέδου 1.

Σύμφωνα με την ΥΑ 14708/17-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 του Υπουργείου Ανάπτυξης, όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων έχουν υποχρέωση να καταρτίσουν το προσωπικό τους.
2Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα κατάρτισης αφορά το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.
3Στόχος του προγράμματος
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή.
4Τρόπος Υλοποίησης
Εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση
5Θεματικές Ενότητες
Οι θεματικές ενότητες είναι:

1. Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
2. Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
3. Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
4. Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
5. Το Εργασιακό Περιβάλλον
6. Πρακτικές καθαρισμού
7. Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
8. Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων
6Διάρκεια Προγράμματος
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 10 Ώρες (Υλοποιείται σε 2 ημέρες από 5 ώρες)
7Κόστος Προγράμματος
50€ το κόστος παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης
30€ το παράβολο προς τον ΕΦΕΤ για τη συμμετοχή στις εξετάσεις
8Τι θα παραλάβω με την λήξη του προγράμματος
Με την επιτυχή λήξη του προγράμματος, εκδίδεται βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων).
9Επικοινωνία
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 π.μ – 20:00 μ.μ στο 23111 10186 .