Προγράμματα

1Πληροφορίες
Το κέντρο δια βίου μάθησης Easy Education είναι Εξουσιοδοτημένο Εξεταστικό & Εκπαιδευτικό Κέντρο για την πιστοποίηση ορθής χρήσης ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

ΟΛΟΙ οι χρήστες γεωργικών φαρμάκων (επαγγελματίες αγρότες & μη, ψεκαστές, κηπουροί κλπ.), είναι υποχρεωμένοι να λάβουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης προκειμένου να μπορούν να τα προμηθεύονται νόμιμα μετά τις 26 Νοεμβρίου 2015.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013 (ΦΕΚ 1883/Β/2013) θεσπίζεται Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων.

Οι υποψήφιοι προς απόκτηση του παραπάνω πιστοποιητικού δεν είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν μαθήματα.
2Οι παροχές μας
Οι παροχές μας για την ολοκληρωμένη προετοιμασία των υποψηφίων στις εξετάσεις για το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι:
1. 12 ώρες καθημερινή υποστήριξη από το εκπαιδευτικό προσωπικό για όσους επιθυμούν να εξοικειωθούν με την ειδική εφαρμογή προσομοίωσης των εξετάσεων.
2. Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για την προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις καθώς και τη βάση δεδομένων με όλες τι ερωτήσεις απαντήσεις, που θα κληθούν να απαντήσουν την ημέρα των εξετάσεωνοι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων, προκειμένου να αποκτήσουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.
3Θεματικές ενότητες
Η υποστήριξη που παρέχουμε σε όλους τους υποψήφιους, εκτός της προετοιμασίας τους για τις εξετάσεις, περιλαμβάνει μελέτες, έρευνες κι συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα, που ορίζονται στους παρακάτω θεματικούς τίτλους:

1. Βέλτιστες εργασιακές πρακτικές χρήσης γεωργικών φαρμάκων
2. Έλεγχος ψεκαστικών μηχανημάτων και σωστή λειτουργία
3. Ζιζανιολογία Βιοποικιλότητα
4. Καταγραφή εχθρών βαμβάκι και ντομάτα
5. Κίνδυνοι από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων και μέτρα ελέγχου του κινδύνου
6. Κίνδυνοι για την υγεία των ανθρώπων
7. Μηχανήματα ψεκασμού και ασφάλεια
8. Νομοθεσία για τα γεωργικά φάρμακα
9. Νομοθεσία μηχανημάτων που διέπει την ΕΕ
10. Ορθολογική λίπανση
4Επικοινωνία
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 π.μ – 20:00 μ.μ στο 23111 10186 .