Προγράμματα

Πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από Ελληνικό Δημόσιο και ΑΣΕΠ. ΔΩΡΕΑΝ παροχές προετοιμασίας συμμετοχής στις εξετάσεις

ΔΩΡΕΑΝ παροχές προετοιμασίας συμμετοχής στις εξετάσεις:

1. Πρόσβαση σε ειδικευμένη πλατφόρμα τηλεκατάρτισης σε πρότυπα ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων.

2. Παροχή εκπαιδευτικού υλικού .

 

Εν όψει των επικείμενων προσλήψεων, τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Easy Education, τa οποίa είναι εναρμονισμένa πλήρως με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Κ.Υ.Α. υπ' αριθ. 33198/Κ6/2023 - ΦΕΚ 1961/τ. Β/27-03-202) όπως αυτό ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας δια του εποπτευόμενου φορέα του, αρμόδιο για τα εν λόγω θέματα τον ΕΟΠΠΕΠ, σχεδιάζουν και υλοποιούν εξ αποστάσεως ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης στην Πληροφορική προς απόκτηση επίσημου πιστοποιητικού, αναγνωρισμένο από ελληνικό δημόσιο, Α.Σ.Ε.Π. αλλά και από ιδιωτικό τομέα. Καταρτισθείτε, και εξεταστείτε με εγγύηση επιστροφής χρημάτων!* 

Επίσης, εξετάσεις πληροφορικής δύνανται να οργανωθούν και να διεξαχθούν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας. Αυτό καθορίζεται με βάση τη συμμετοχή των υποψηφίων ανά περιοχή.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Η βάση για την κρίση επιτυχίας στις εξετάσεις είναι 70%. Σε περίπτωση αποτυχίας στην πρώτη εξέταση ο υποψήφιος έχει δυνατότητα δωρεάν επανεξέτασης και εάν στην επαναληπτική εξέταση συγκεντρώσει 56% μέχρι 69% έχει δυνατότητα να λάβει τα χρήματά του πίσω.

*κατόπιν έναρξης των μαθημάτων και την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών ,δεν επιστρέφονται χρήματα . Το άνωθεν , αποτελεί πάγια πολιτική. Η επιστροφή χρημάτων είναι εφικτή μόνο εάν διακόπτεται το πρόγραμμα λόγω δικής μας υπαιτιότητας.

1Τι θα λάβω μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος;
Με την επιτυχή έκβαση του e-learning προγράμματος λαμβάνετε μοριοδοτούμενη βεβαίωση καθώς και την πιστοποίηση Πληροφορικής με την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων.
Παροχές μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος
1. Πιστοποίηση γνώσης Η/Υ επιπέδου Standard ή Proficiency (απαιτητό σύμφωνα με ΑΣΕΠ), μετά την επιτυχή συμμετοχή του υποψήφιου στις εξετάσεις πιστοποίησης.

2. Μοριοδοτούμενη Βεβαίωση Επιμόρφωσης, με τίτλο «Πρόγραμμα επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» που μοριοδοτεί στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.

3. Παρακολούθηση εντελώς ΔΩΡΕΑΝ μοριοδοτούμενου επιμορφωτικού σεμιναρίου 100 ωρών στην "Οργάνωση και τον Σχεδιασμό Διδασκαλίας σε ενήλικους και ανήλικους εκπαιδευομένους".

2Που και πως θα διεξαχθούν οι εξετάσεις πιστοποίησης;
Η διαδικασία, ο συντονισμός και η ολοκληρωμένη συμμετοχή σας σε επίσημες εξετάσεις απόκτησης του απαιτητού πιστοποιητικού Πληροφορικής θα γίνει για λογαριασμό σας από μέρους μας.
Πιο συγκεκριμένα, ο ακριβής χρόνος και ο ακριβής τόπος της διεξαγωγής των εξετάσεων θα ανακοινωθούν κατά περίπτωση στους εκπαιδευόμενους που δηλώνουν συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης.
Εξετάσεις πληροφορικής δύνανται να οργανωθούν και να διεξαχθούν σε πολλές περιφερειακές ενότητες της χώρας. Αυτό καθορίζεται με βάση τη συμμετοχή των υποψηφίων ανά περιοχή.
Ωστόσο, ο εκπαιδευόμενος, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης, δικαιούται να το δηλώσει σε διάστημα ενός έτους από την ημέρα ολοκλήρωσης του προγράμματος σπουδών.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Επί 10 συναπτά έτη υλοποιούμε προγράμματα κατάρτισης στην Πληροφορική στην έδρα μας, στη Βέροια, εξυπηρετώντας άτομα όλων των ηλικών που διαμένουν σε περιοχές της περιφερειακής ενότητας Ημαθίας.
Ωστόσο, στα πλαίσια της οργανωμένης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που υλοποιούμε τα τελευταία χρόνια και έχοντας εκπαιδευόμενους περισσότερους από 5.000 μαθητές σε όλη την Ελλάδα, διεξάγουμε το πρόγραμμα κατάρτισης στην Πληροφορική πλέον και εξ αποστάσεως. Με γνώμονα την 10ετή εμπειρία των εκπαιδευτών μας και με βάση τις αδιάλειπτες επιτυχίες των εκπαιδευομένων μας είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε τη σίγουρη επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης πληροφορικής και στους εκπαιδευομένους που το παρακολουθούν εξ αποστάσεως.
Εγγυόμαστε για την επιτυχία σας και σας επιστρέφουμε τα χρήματα σας πίσω στην περίπτωση αποτυχίας!
Αναλυτικά: Η βάση για την κρίση επιτυχίας στις εξετάσεις είναι 70%. Στην περίπτωση αποτυχίας λοιπόν του υποψηφίου στις εξετάσεις, ο συμμετέχων δικαιούται δωρεάν επανεξέταση. Στην επαναληπτική εξέταση, εάν ο υποφήφιος αποτύχει φέροντας ποσοστό 56% και άνω, τότε έχει τη δυνατότητα επιστροφής των χρημάτων του.
3Τιμολογιακή Πολιτική
Α) Standard Diploma - 3 ενότητες: word, excel, internet (2 μήνες)
Κόστος προγράμματος εκπαίδευσης: 205 ευρώ (περιλαμβάνονται το παράβολο εξέτασης, το κόστος έκδοσης της πιστοποίησης και η αποστολή του φακέλου στον τόπο κατοικίας του καταρτιζόμενου . Το ποσό καταβάλλεται σε 3 δόσεις με την πρώτη να ανέρχεται στα 85 ευρώ και τις επόμενες 2 δόσεις από 60 ευρώ).

Β) Full Standard Diploma - 6 ενότητες : windows, word, excel, internet, power point, access (3 μήνες)
Κόστος προγράμματος εκπαίδευσης: 385 ευρώ (περιλαμβάνονται το παράβολο εξέτασης, το κόστος έκδοσης της πιστοποίησης και η αποστολή του φακέλου στον τόπο κατοικίας του καταρτιζόμενου. Το ποσό καταβάλλεται σε 3 δόσεις με την πρώτη να ανέρχεται στα 145 ευρώ και τις επόμενες 2 δόσεις από 120 ευρώ).

Α) Proficiency Diploma - 3 ενότητες: word, excel, internet (2 μήνες)
Κόστος προγράμματος εκπαίδευσης: 205 ευρώ (περιλαμβάνονται το παράβολο εξέτασης, το κόστος έκδοσης της πιστοποίησης και η αποστολή του φακέλου στον τόπο κατοικίας του καταρτιζόμενου. Το ποσό καταβάλλεται σε 3 δόσεις με την πρώτη να ανέρχεται στα 85 ευρώ και τις επόμενες 2 δόσεις από 60 ευρώ).

Β) Full Proficiency Diploma - 5 ενότητες : word, excel, internet, power point, access (3 μήνες)
Κόστος προγράμματος εκπαίδευσης: 385 ευρώ (περιλαμβάνονται το παράβολο εξέτασης, το κόστος έκδοσης της πιστοποίησης και η αποστολή του φακέλου στον τόπο κατοικίας του καταρτιζόμενου. Το ποσό καταβάλλεται σε 3 δόσεις με την πρώτη να ανέρχεται στα 145 ευρώ και τις επόμενες 2 δόσεις από 120 ευρώ).

Το ποσό προκαταβάλλεται για την ένταξη στο τμήμα και την πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης και το εκπαιδευτικό υλικό.
4Τι παρέχει το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ολοκληρωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση στην Πληροφορική καθώς και τον απόλυτο συντονισμό για τις εξετάσεις. Θα σας ανακοινωθεί πολύ απλά η μέρα, η ώρα και ο τόπος των εξετάσεων της διεξαγωγής των εξετάσεως χωρίς να χρειαστεί εσείς να κάνετε ο,τιδήποτε άλλο.

Με την εγγραφή των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα δωρεάν κατάρτισης παρέχονται: 1. Ένταξη σε οργανωμένο τμήμα με συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης και λήξης.
2. Προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στον καθένα εκπαιδευόμενο με δυνατότητα εισόδου και χρήση της ειδικευμένης πλατφόρμας τηλεκατάρτισης.
3. Αρχείο οργανωμένων ασκήσεων προσομοίωσης των εξετάσεων για επιπρόσθετη εξάσκηση και προετοιμασία των υποψήφιων για την επιτυχία τους στις εξετάσεις.
4. Πλήρης υποστήριξη από εκπαιδευτικό 24 ώρες/24ωρο.
5. Καθημερινή τηλεφωνική υποστήριξη για οποιαδήποτε απορία.
6. Οργανωμένα μαθήματα παρουσίασης του συνόλου των εργαλείων της εξεταστέας ύλης.
7. Συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης (case studies) χρήσης των εφαρμογών για απόδοση συγκεκριμένων λύσεων (όπως μαζική αποστολή επιστολών σε πελατολόγιο, δημιουργία οργανωμένου καθημερινού ταμείου, διαχείριση πελατολογίου και εφαρμογή φίλτρων, μαζική αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με χρήση επαγγελματικών εργαλείων, παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών, πτυχιακής εργασίας, συμμετοχή σε συνέδρια κ.ά.).
8. Κατάρτιση σε έκδοση Microsoft Office 2021.


Παροχές μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος
1. Πιστοποίηση γνώσης Η/Υ επιπέδου Standard ή Proficiency (απαιτητό προσόν σύμφωνα με ΑΣΕΠ), μετά την επιτυχή συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις.
2. Βεβαίωση Επιμόρφωσης, με τίτλο «Πρόγραμμα επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» που μοριοδοτεί στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.
3. Παρακολούθηση εντελώς ΔΩΡΕΑΝ μοριοδοτούμενου επιμορφωτικού σεμιναρίου 100 ωρών στην "Οργάνωση και τον Σχεδιασμό Διδασκαλίας σε ενήλικους και ανήλικους εκπαιδευομένους".
5Μεθοδολογία Υλοποίησης Προγράμματος
Το πρόγραμμα υλοποιείται είτε αποκλειστικά μέσω της ασύγχρονης εκπαίδευσης είτε της μεικτής εκπαιδευτικής διαδικασίας (σύγχρονης & ασύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας).
Η διδασκαλία έγκειται σε μία σειρά οργανωμένων βιντεο-μαθημάτων από ειδεκευμένους εκπαιδευτικούς με δεκαετή εμπειρία και ο καταρτιζόμενος έχει τη δυνατότητα να τα παρακολουθεί στο δικό του χώρο όποτε εξυπηρετείται χρονικά. Εναλλακτικά, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τη διδασκαλία της αίθουσας ζωντανά από τον χώρο του.
Η αξιολόγησή του έγκειται στην εκπόνηση εργασιών και συμπλήρωση quiz με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Αναλυτικά: Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του εκπαιδευόμενου.
Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης της ζωντανής διδασκαλίας του μαθήματος που διεξάγεται στην αίθουσα (σύγχρονη παρακολούθηση).
Το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα από την έναρξη του σεμιναρίου. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή.
Η μελέτη και η εξάσκηση των συμμετεχόντων βασίζεται στην ασύγχρονη, αυτόνομη και ανεξάρτητη επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού και στην εκπόνηση των απαιτούμενων εργασιών με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών.
Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση προς χάριν της διαδραστικότητας για το καλύτερο αποτέλεσμα απόκτησης μαθησιακού υποβάθρου.
Μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης δίνεται στους επιμορφούμενους η δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας τόσο με τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος όσο και με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες του ίδιου τμήματος.
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν γραπτές εργασίες και αξιολογήσεις (quiz) βασισμένες στο εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος.
6Ποια πιστοποίηση μπορώ να αποκτήσω;
Η πιστοποίηση των εξετάσεων εκδίδεται από φορέα αναγνωρισμένο από ελληνικό δημόσιο και Α.Σ.Ε.Π, αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ και διαπιστευμένο κατά τον Ε.ΣΥ.Δ.
Είναι αναγνωρισμένη τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα: Δείτε εδώ το θεσμικό πλαίσιο που εξηγεί ότι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η πιστοποίηση της Πληροφορικής είναι υποχρεωτική, προσμετράται και μοριοδοτεί τους υποψήφιους σε προκηρύξεις θέσεων εργασίας.
Επιπλέον, η πιστοποίηση Πληροφορικής προσμετράται και για συμμετοχή σε όλα τα αναμενόμενα προγράμματα προσλήψεων, π.χ. κοινωφελούς εργασίας κ.ά.
Επίσης, σύμφωνα με το ΝΕΟ σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών, η πιστοποίηση προσδίδει 4 μόρια.
Έχει ισχύ δια βίου, γεγονός που σας απαλλάσσει από πιθανές εξετάσεις ανανέωσης ισχύος στο μέλλον.
7Επικοινωνία
Βέροια: Εληάς 1 Όροφος 1ος, Καπετάν Άγρα 6 ισόγειο, Κεντρικής 5, Όροφος 1ος
Τηλ: 2311110186
www.easy-education.gr
Υπ. Σπουδών: Μουρτζίλας Γ. Νικόλαος
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 π.μ – 18:00 μ.μ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει…

 • Χρηματοοικονομική Λογιστική εξ Αποστάσεως

   

  Θεωρία και πρακτικές εφαρμογές σε ERP πρόγραμμα.

  Απαιτητό πιστοποιητικό για κάθε είδους επιχείρηση

   

  ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: 09/09/24

  ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ 06/09/24

   

  Ενδιαφέρομαι
 • Αγγλικά OCN / Eξ αποστάσεως

   

  ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: 09/09/24

  ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ 06/09/24

  Κλείσε θέση άμεσα για να προλάβεις τις εξετάσεις.

  Επίλεξε ανάμεσα σε δωρεάν προετοιμασία ή μαθήματα.

  Ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις μεγαλύτερο του 96%!

  Extra παροχή: συνδυάστε τα Αγγλικά με την πιστοποίηση πληροφορικής (απαιτητή από ΑΣΕΠ) μόνο με +115€

   

  Ενδιαφέρομαι