Προγράμματα

1Πληροφορίες
Το κέντρο δια βίου μάθησης Easy Education αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ, με κωδικό αδείας 192044348,διοργανώνει:
Εξ αποστάσεως σεμινάριο ειδικευμένης επιμόρφωσης διάρκειας 100 ωρών, με σκοπό την ανά κλάδο εμπλουτισμένη εκπαίδευση επαγγελματιών στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και στη διαδικασία συμμόρφωσής τους σε αυτόν.
Στόχος της ειδικευμένης επιμόρφωσης-σεμιναρίου είναι η σφαιρική αντιμετώπιση και κατανόηση του κανονισμού, που έχει ήδη τεθεί σε ισχύ, τόσο σε επίπεδο θεωρητικής προσέγγισης (Νομικό πλαίσιο) όσο και απόδοσης οδικού χάρτη της τεχνικής προσέγγισης πρακτικών ζητημάτων προς εφαρμογή του κανονισμού στην πράξη. Αναλυτικότερα, η πρακτική προσέγγιση του προγράμματος αφορά την τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη των καταρτιζομένων, παρέχοντας συμβουλές ανα κλάδο επαγγελματιών ώστε να αφομοιωθεί ο νέος κανονισμός προσωπικών δεδομένων και εξατομικευμένα ο καθένας με ευκολία και ασφάλεια να κατανοήσει τις αλλαγές που πρέπει να εφαρμόσει στην επιχείρηση, τον οργανισμό του κτλ.

Το σεμινάριο οδηγεί στην απόκτηση Βεβαίωσης παρακολούθησης ειδικευμένης επιμόρφωσης αλλά και σε κατ’ επιλογήν πιστοποίηση από φορέα αναγνωρισμένο από Ελληνικό Δημόσιο και ΑΣΕΠ.

Στις 25 Μαΐου 2018 ξεκίνησε η εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) σε όλες τις Εταιρείες και Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ. Η κατάρτιση κρίνεται απολύτως αναγκαία για τα στελέχη και τους εργαζόμενους κάθε εταιρίας που διαχειρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικά δεδομένα. Η συμμόρφωση στον νέο Κανονισμό ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.
2Σκοπός προγράμματος
Απώτερος σκοπός είναι η ενίσχυση της υποχρεωτικής απόδειξης συμμόρφωσης στον νέο κανονισμό.
3Γιατί να το παρακολουθήσω:
1. Απόκτηση βεβαίωσης παρακολούθησης και κατ’ επιλογήν πιστοποίησης που ενισχύει την απόδειξη συμμόρφωσης στον κανονισμό.
2. Σφαιρική κατανόηση του συγκεκριμένου κανονισμού με στόχο την απόδοση των κατάλληλων γνώσεων για την εφαρμογή του κανονισμού στην επιχείρηση του κάθε εκπαιδευόμενου
3. Νέες ευκαιρίες εργασίας εργασίας ως προσωπικό πιστοποιημένο κατά DPO σε μεγάλες επιχειρήσεις γιατί ο κανονισμός ήρθε και θα παραμείνει και αφορά όλους.
4. Μοριοδότηση σε δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
4Το σεμινάριο απευθύνεται
Σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων που ήδη κατέχουν ή ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη θέση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) σε οργανισμούς ή επιχειρήσεις, σε συμβούλους επιχειρήσεων, στελέχη νομικών και δικηγορικών γραφείων, αποφοίτους νομικών σχολών και αποφοίτους σχολών θετικών επιστημών που επιθυμούν να αναπτύξουν την καριέρα τους. Σε οικονομολόγους, Γιατρούς, Οδοντιάτρους, Λογιστές/Φοροτεχνικούς, ΜΚΟ, Εργαζόμενους σε επιχειρήσεις /Οργανισμούς που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, Επιχειρηματίες, Επενδυτικούς συμβούλους, Δημοσίους Υπαλλήλους. τελειόφοιτους ή απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Πολίτες που θέλουν να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και πως μπορούν να προστατευτούν από παραβάσεις σε βάρος τους. Σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν σε: ΣΔΕ, ΙΕΚ και Δομές Δια Βίου Μάθησης, σε αντίστοιχες ειδικότητες.
5Τρόπος Υλοποίησης Προγράμματος
To πρόγραμμα υλοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως με την μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης μέσω ειδικά εγκεκριμένης πλατφόρμας στα πρότυπα μεγάλων πανεπιστημίων τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού. Δεν υφίσταται δηλαδή υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του εκπαιδευόμενου.
Συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.
6Θεματικές ενότητες
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - [20 ώρες]
Βασικές Έννοιες
Βασικές αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Ιστορική αναδρομή
Ο νέος Κανονισμός 2016/679 και ο ρόλος της ΕΕ
Πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού
Δικαιώματα και συγκατάθεση των πολιτών
Case Studies


Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - [30 ώρες]
Έννοια, ρόλος και καθήκοντα
Υποχρεωτικότητα
Επιλογή και ανάθεση καθηκόντων στον υπεύθυνο επεξεργασίας
Ο Εκτελών την Επεξεργασία
Προϋποθέσεις νόμιμης επεξεργασίας
Συμμόρφωση προς τις Εποπτικές Αρχές
Παροχή πληροφοριών και μεταφορά δεδομένων
Case Studies


ΕΙΔΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - [20 ώρες]
Ειδικές περιπτώσεις προστασίας δεδομένων (εργασιακοί χώροι, δεδομένα υγείας κ.λ.π.)
Γνωστοποίηση παραβιάσεων στην Αρχή και στο υποκείμενο
Κώδικες δεοντολογίας και κυρώσεις
Εποπτικές Αρχές
Επίλυση διαφορών - Αποκατάσταση υποκειμένου από τυχόν παραβάσεις
Case Studies


ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - [15 ώρες]

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - [15 ώρες]
7Με το πέρας του σεμιναρίου χορηγείται
1. Βεβαίωσης Επιμόρφωσης σεμιναρίου με τίτλο: «DATA PROTECTION OFFICER (DPO) - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» με πλήρη διασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης για έλεγχο γνησιότητας της αποκτηθείσας βεβαίωσης, μέσω καινοτόμας υπηρεσίας: ανάγλυφη εκτύπωση με τοποθέτηση κώδικα QR code.
2. Κατ’ επιλογήν πιστοποίηση από φορέα αναγνωρισμένο από Ελληνικό δημόσιο και ΑΣΕΠ
8Τιμολογιακή Πολιτική
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 190€ και στην περίπτωση επιλογής και πιστοποιητικού, το παράβολο της εξέτασης ανέρχεται στα 190€.
*Επιστροφή διδάκτρων δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν υπάρξει διακοπή του τμήματος με υπαιτιότητα του ΚΔΒΜ Easy Education.
9Επικοινωνία
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 π.μ – 20:00 μ.μ στο 23111 10186.