Προγράμματα

1Πληροφορίες
Τα κέντρα Δια Βίου Μάθησης Easy Education, αναγνωρισμένα από το Υπουργείο παιδείας, έρευνας & Θρησκευμάτων και πιστοποιημένα από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους διοργανώνουν και υλοποιούν σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών, τα οποία οδηγούν σε απόκτηση βεβαίωσης παρακολούθησης.

Σε ποιους απευθύνεται:
Σε ιδιώτες ενδιαφερόμενους, επαγγελματίες υγείας, προπονητές, στελέχη σωμάτων ασφαλείας, εργαζόμενους σε ιδιωτικά σχολεία, εργαζόμενους στην παροχή υπηρεσιών και τη βιομηχανία αλλά και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να αποκτήσει ικανότητα παροχής πρώτων βοηθειών.
Η παρακολούθηση σεμιναρίου πρώτων βοηθειών είναι υποχρεωτική για προπονητές σύμφωνα με τον Νόμο 4809/2021 - ΦΕΚ 102/Α/19-6-2021
2Θεματικές Ενότητες
Βασικές ενέργειες για την υποστήριξη Ζωής (Ενηλίκου)
Διαδικασία αναγνώρισης Επειγόντων Περιστατικών
Αντιμετώπιση Έμφραξης Αεραγωγού
Ενέργειες για Σοβαρή Αιμορραγία
Τοποθέτηση σε Θέση Ανάνηψης
Εφαρμογή Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση – Ενηλίκου & Παιδιού
Αντιμετώπιση Αιφνίδιας Καρδιακή Ανακοπή
Χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή
Εφαρμογή Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης με χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή
Συντήρηση και Ασφάλεια του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή

Πρώτες Βοήθειες (Αντιμετώπιση Κοινών Ασθενειών & Τραυματισμών)
Διαδικασία Αναγνώρισης – Εκτίμησης Τραυματισμών
Διαδικασία Αναγνώρισης – Εκτίμησης Ασθενειών
Επιδέσεις
Τοποθέτηση Νάρθηκα
Παρουσίαση Κουτιού Πρώτων Βοηθειών

Πρώτες Βοήθειες σε Παιδιά (Παιδιατρική υποστήριξη)
Διαδικασία Αναγνώρισης Επειγόντων Περιστατικών
Βασική Υποστήριξη Ζωής Παιδιού & Βρέφους
Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής
Αντιμετώπιση Κοινών Τραυματισμών & Ασθένειών
Παθολογικές Ασθένειες
Περιστατικά που απαιτούν Ιατρική Αντιμετώπιση

Εξέταση εκπαιδευομένων:
Εξ αποστάσεως Κουίζ αξιολόγησης με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
3Μεθοδολογία Υλοποίησης
Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την ανοικτή και εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του εκπαιδευόμενου.

Το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα από την έναρξη του σεμιναρίου. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή.

Η μελέτη και η εξάσκηση των συμμετεχόντων ποικίλει ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο και βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη, αυτόνομη και ανεξάρτητη επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού.

Eπιπλέον, θα διοργανωθεί ημερήσια πρακτική δια ζώσης*, ανά περιφέρεια, με ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων και πάντα σύμφωνα με τις υγειονομικές εντολές.

*η συμμετοχή στη δια ζώσης πρακτική δεν είναι απαραίτητη για την έκδοση της βεβαίωσης παρακολούθησης και θα υλοποιείται σε χρόνο ανεξάρτητο από την έναρξη και λήξη κάθε τμήματος.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης από πιστοποιημένο εκπαιδευτικό φορέα.
*Το πρόγραμμα του σεμιναρίου δύναται να παραλλαχθεί από την Easy Education σύμφωνα με τις εκάστοτε επίσημες αλλαγές και προσθήκες του εκπαιδευτικού υπεύθυνου.
**Τονίζεται ότι, επιστροφή χρημάτων δε γίνεται σε κάποιον επιμορφούμενο μετά την έκδοση των κωδικών του πρόσβασης στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης, όταν ο εγεγγραμμένος επιθυμεί να διακόψει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, άρα η λύση συνεργασίας κέντρου-εκπαιδευόμενου γίνεται με υπαιτιότητα του δεύτερου.
4Κόστος Προγράμματος
50€ (και σε περίπτωση που επιλέξετε την συνδυαστική επιλογή και των δυο σεμιναρίων πρώτων βοηθειών το συνολικό κόστος θα είναι στα 70€)
5Επικοινωνία
Βέροια: Εληάς 1 Όροφος 1ος, Καπετάν Άγρα 6 ισόγειο, Κεντρικής 5, Όροφος 1ος
Τηλ: 23111 10186
www.easy-education.gr
Υπ. Σπουδών: Μουρτζίλας Γ. Νικόλαος
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 π.μ – 18:00 μ.μ